MATERIAŁY KONFERENCYJNE III KONFERENCJI


  • MATERIAŁY KONFERENCYJNE III KONFERENCJI

  •  
  • LISTA BIBLIOTEK POSIADAJĄCYCH EGZEMPLARZE

    Powyższa lista zawiera najważniejsze biblioteki akademickie i naukowe, które są w posiadaniu Materiałów Konferencyjnych z III Konferencji Smoleńskiej. Oprócz bibliotek wymienionych w tej liście Materiały Konferencyjne posiadają niektóre państwowe szkoły wyższe oraz szereg bibliotek wydziałowych na uczelniach technicznych. Każda biblioteka akademicka lub publiczna ma prawo do bezpłatnego otrzymania Materiałów Konferencyjnych. Należy w tym celu zwrócić się do Komitetu Organizacyjnego Konferencji.